Program Çıktıları

 
 • Alana özgü, sosyal ve teknik bilgiler ile yöntem ve malzemeler konusunda temel bilgi.
 • Matematik bilgisini kendi alanında kullanabilme becerisi.
 • Alanı ile ilgili tarih bilgisi.
 • Kadın, çocuk, erkek giyimi ve ev tekstili alanında moda ve marka yaratabilecek seviyede tasarım yapma becerisi.
 • Kalıbı hazırlanmış ürünler için numune üretimi yapabilme becerisi.
 • Kadın, çocuk, erkek giyimi ile drapaj alanında temel beden kalıp bilgi ve becerisi ile bilgisayar destekli kalıp hazırlayabilme becerisi.
 • Hazır giyim üretimi için tasarım, kesim, dikim ve ütüleme işlemlerini öğrenme ve bu üretim sürecinin yönetimi becerisi.
 • Hazır giyim üretim işletmelerinde işletme organizasyonu, kalite kontrol ve üretim planlama yapabilme becerisi.
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanabilme becerisi.
 • Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme ve gelişmelerin gerektirdiği yeniliklere mesleki etik kurallara bağlı kalarak kolaylıkla uyum sağlayabilme becerisi.
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde görev alma ve bireysel çalışabilme becerisi.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 • Sosyal hakların evrenselliği, çevrenin korunması, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında farkındalık.